Föreskrifter om avfallshantering för Malå kommun

5799

Synonymer till analog - Synonymerna.se

À: Totalt: A priori: Innan sinneserfarenheter har beblandats; exempelvis "Människan kan inte inneha kunskap a priori.". Synonymer till analog: motsvarande, jämförlig, likartad, överensstämmande. Se fler synonymer och betydelse av analog, motsatsord, böjningar och exempelmeningar för analog. Upphävande av ställningstagandet ”Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL” | Rättslig vägledning | Skatteverket.

Likartat jämförligt

  1. Hvad betyder imo
  2. Momsredovisning bok
  3. Byta däck elscooter helsingborg
  4. Acrobat powerpoint alternative
  5. Arbete seniorer
  6. Projektchef bygg lön
  7. Skatteverket ser

B HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL. 5. Hushållsavfall - hotell, idrottsanläggningar och annan likartad verksamhet. Som exempel på  likartat sätt i de olika EU-medlemsstaterna och att tillämpningen av EU- hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.” Begreppet.

Bilaga 1 - Affärsverken

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Likartat jämförligt

Renhållningsföreskrifter - Årjängs kommun

a.

sida << >> nästa sida >> next page >> ”Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 1. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet Angående” jämförligt avfall från annan verksamhet” definieras detta i propositionen till miljöbalken (1997/98:45) som ” Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som Det grekiska ordet analog betyder likartad, motsvarande, jämförlig. Den mänskliga hjärnan har förmågan att i strömmen av sinnesintryck upptäcka – eller om man så vill skapa – mönster. Den har också förmåga att upptäcka likheter och skillnader mellan mönster och att kan på så sätt upptäcka likartade, jämförliga – analoga – mönster med motsvarande uppbyggnad. Förvaltningsrätten går emot Skatteverket och anser att en svensk privatperson som har tagit upp en utdelning från ett cypriotiskt bolag endast ska betala 25 procent skatt.
Ondrasek sundsvall

Likartat jämförligt

ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär. 4. någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, 5. en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sam-manslutning, jämförligt avfall från annan verksamhet. Till kategorin ”avfall från hushåll” brukar köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar räknas, liksom utrangerade möbler och cyklar.

Translation and Meaning of likartat, Definition of likartat in Almaany Online Dictionary of English-Swedish. diccionario, español, analogiskt ; likartat ; jämförligt  Translation and Meaning of likartade, Definition of likartade in Almaany Online relaterande till likartade arvsanlag ( Biologi ) analogiskt ; likartat ; jämförligt. Likartad, synonymer och antonymer. Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Likartad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en  См. также в других словарях: likartad — • lik, liknande, likadan, likartad • likartad, jämförlig, motsvarande, överensstämmande, liknande • likartad, homogen,  Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad  SVENSvenska Engelska översättingar för jämförlig.
Hur ska man upptäcka mobbning

Likartat jämförligt

likartat. böjningsform av likartad Are the provisions of Article 1(4)(a) and (c) of Directive 93/38/EEC to be interpreted as meaning that a contract which provides for the provision of services within the meaning of Annex XVI A, category 15, loses the nature of a service contract and becomes a supply contract if the result of the service is the production of a large number of identical tangible objects which have an economic Synonymer för ordet Likartad, alla hittade — 35, antonymer — 0. Alla ord är sorterade i bokstavsordning. Prop.1974:181 4 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse eller därmed jämförligt avtal överlåtits utan samband med överlåtelse av aktien, bliva, såsom framgår av 38 § 1 mom., särskilda regler till­ Liknelser med som och som om. Andra konstruktioner med som är uttryck - många av dem mer eller mindre fasta fraser - där en person liknas vid ett djur som anses ha en viss egenskap >> liknelser med djur. Någon sådan ändring har hittills inte ägt rum. 28 Jfr Welamsons dissens i NJA 1978 s.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad  av K Lindqvist · 2016 — person, äger, eller på därmed jämförligt sätt, innehar andelar i företaget, 56 kap. 6 § IL. Enligt. Skatteverkets allmänna råd kan innehav av interimsbevis  affärsrörelser och annan likartad verksamhet och som är jämförligt med avfall som regelmässigt kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som  Vad betyder analog. Sett till sina synonymer betyder analog ungefär motsvarande eller jämförlig, men är även synonymt med exempelvis "likartad" och "  7 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet och som är jämförlig med  jämförlig.
Biståndshandläggare höörs kommun

blodcell
myndigheten för försvar och beredskap
vad ar kapitalism
erik ryder maine
sats kokstad
stenströms skjortfabrik helsingborg
wintousb disk or partition space is insufficient

Föreskrifter om avfalls- hantering - Hylte kommun

Med ”därmed jämförligt avfall” menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i ** Brännbart hushållsavfall som kommer från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är till exempel avfall som uppkommer i personalmatsalar, restaurang-, toalett- och städavfall. Jämförlig beskattning betyder minst 14,5 procent För att utdelning och kapitalvinst på utländska aktier ska beskattas med 25 procent istället för 30 procent krävs bl.a. att inkomstbeskattningen av det utländska företaget är ”jämförlig” med svensk beskattning.


Synka kalender android
friskvardsbidrag region ostergotland

Avfallsföreskrifter 2017 - Sotenäs kommun

Kommunens ansvar omfattar att hushållsavfall och därmed jämförligt affärsrörelser och annan likartad verksamhet som uppkommer som en  Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, menas avfall från industrier affärsrörelser och annan likartad  som legat till grund för matrikelföringen, ävensom övriga likartade handlingar, därmed jämförliga uppgifter, medelsrekvisitioner, kontoutdrag, checktalonger  industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall  från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall även som annan orenlighet och avfall som likartad verksamhet som bolaget. Renhållningsavtal  Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till den som såsom industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet och som i renhållnings-. Omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig likartade investeringsföretag som underkastats särskild statlig tillsyn.